Bingo förbättrar den kognitva förmågan hos äldre


Bingo, är en populär aktivitet på vårdhem och seniorboenden som har fördelar som sträcker sig långt utöver en trevlig social umgängesform. Forskare har funnit att stora bingobrickor med hög färgkontrast kan vara till stor hjälp för personer med nedsatt kognitiv förmåga och syn problem orsakade av Alzheimers sjukdom (AS) och Parkinsons sjukdom (PS).

Slutsatsen av studien är att regelbundet bingospelande förbättrar prestandan hos såväl friska som drabbade grupper och det rekommenderas därför att regelbundet bingospelande används som en insats för att förbättra den kognitiva förmågan hos framförallt den äldre delen av befolkningen.


kognitiv-formaga

När människor åldras förlorar de en del av känsligheten i förmågan att uppfatta kontraster. Detta gäller särskilt för personer som lider av demens.

Bingo används ofta i vårdhem och seniorboendet som en social aktivitet. Det är hög tid att uppvärdera bingospelandet från ett socialt tidsfördriv till en positiv och stimulerande aktivitet som hjälper till att hålla sinnet friskt.

Forskarna testade bingobrickor i olika storlekar, kontraster och med olika visuella svårighetsgrader för att ta reda på hur visuella perception problem påverkar kognitiva funktioner bland studiens deltagare: 19 yngre vuxna, 14 personer med trolig AS, 13 AS-matchade friska vuxna, 17 icke-dementa personer med Parkinsons sjukdom och 20 PS-matchade friska vuxna.

När studiedeltagarna spelat bingo på datorgenererade kort som var manipulerade för ljusstyrka, storlek och kontrast, kunde forskarna jämför prestanda bland de olika grupperna.

Med några kontrast- och storleksförändringar på bingobrickorna noterades förbättringar i uppfattningsförmågan. För personer med mild demens, kunde de uppnå samma nivåer som sina friska kamrater. En liten positiv förändring rapporterades för personer med mer svår demens.

Förbättrad kognition hos äldre

Forskare vid Bostons Universitet har arbetat i två decennier på projekt som tittar på visuella sensoriska problem och kognition hos personer med demens.

De har bland annat funnit att genom att en kontrast i livsmiljön samt vid matbordet gör att personer med demens som har förlorat förmågan att skilja mellan liknande färgnyanser nu kunde röra sig säkrare i sitt hem och höjde kvaliteten runt måltider vilket indirekt ledde till ökat näringsintag.

Genom att till exempel placera en svart soffa i ett vitt rum förbättras kontrasten i rummet och gör det lättare att orientera sig. Dessutom fann de att individer med demens faktiskt äter mer om de använder en vit tallrik och bestick på en mörk duk eller serveras mat som kontrasterar färgen på tallriken.

Att öka kontrasten är en relativt välkänd insats i vård av demenssjuka. Forskarna säger att dessa insatser tillåter personer med demens och/eller syn problem att leva självständigt längre, utföra dagliga uppgifter och njuta av livet, spela bingo och ägna sig åt andra kvalitetshöjande aktiviteter som att läsa böcker.

US National Library of Medicine: Bingo och alzheimers

Alzheimers.org: Bingobrickor


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *