Lev längre – Spela bingo


Flera studier och forskningsrapporter har visat att spela bingo innebär många fysiska och psykiska hälsofördelar. En hel del positiva effekter kan uppnås genom att spela bingo. I en nyligen genomförd studie visade det sig att seniorer som ägnade sig åt online bingo spel hade bättre simultankapacitetsförmåga och klarade minnesövningar än sina yngre motsvarigheter.

Bingospel är som vi alla vet kända för sina sociala kvaliteter och de har nu även visat sig öka livslängden hos dess utövare. Detta är riktigt goda nyheter för alla bingospelare.

Långt liv med bingo

Bingo ger bättre mental hälsa

Bingo är ett lotteri som spelas genom att bilda mönster på bingobrickor från siffror som slumpmässigt dras ut av en utropare. Vinnaren av detta spel är den person som markerar fem på varandra följande nummer som krävs eller ett annat förutbestämt vinnande mönster. Vinnaren ropar ”bingo” för att stoppa spelet när han hör och bekräftar kombinationen av nummer på sin bingobricka. Detta är ett spel som du inte vill missa och som har funnits under mycket lång tid. Det kan med fördel åtnjutas av både unga och gamla människor och med lite tur går det även att vinna pengar på att spela bingo.

Bingospel förbättrar minnet

Under 1800-talet spelades akademiska bingospel i Tyskland. Spelen visade sig vara effektiva i undervisningen och var särskilt lämpat för att öka ordförråd och förbättra matematiska färdigheter. Enligt en färsk studie från England visar det sig tydligt att bingospelare klarar sig bättre än yngre icke spelare i minnesövningar. Bingospel kräver snabba reaktioner, mental hastighet, hög koncentration och bra öga-hand koordination.

En vanlig bingo spelare är en person som har bemästrat dessa färdigheter och därmed automatiskt kommer att ha bättre mentala förmågor i förhållande till icke spelarna. Forskning från England visar att den åldersrelaterade nedgången i mentala förmågor kan bromsas upp genom att spela spel som kräver användning av de kognitiva förmågorna.

Genom att spela bingo kan äldre bromsa nedgången i den mentala nedgången som förknippas med hög ålder – bingo är bra för pensionärer. Bingospelare vare sig unga eller gamla anses vara snabbare och mer exakta än icke spelare. En forskare förklarade även att – bingospelare vare sig de är unga eller gamla utför test uppgifterna snabbare och mer exakt än icke bingospelare. De kunskaper och färdigheter som spelet genererar var inte begränsad bara till mentala test som spelarna fick högre poäng i än de yngre spelarna.

Fördröjer Alzheimers

Bingo kan också fördröja uppkomsten av Alzheimers-symtom. En studie från Harvard Universitetet har visat att delta i sociala aktiviteter kan öka livslängden med 20 procent. En forskare vid Southamptons universitet utformade tester som hjälper till att mäta de psykologiska fördelarna med att spela bingo. Tillsammans med annan forskning som görs för att bestämma djupt inbäddade fördelarna med bingo går det att konstatera att bingo är ett utmärkt spel för att hålla igång hjärnan och leva friskare och längre. Alla får vara med och desto tidigare vi börjar spela desto bättre.

  1. Mental vakenhet

Forskning har visat att bingospelare har yngre sinnen. I spelet måste spelare ha visuella färdigheter som är viktiga för avläsning och märkning på brickorna allteftersom siffrorna ropas ut. En snabb öga-hand koordination är också viktig. Med tiden får spelaren alltmer alerta sinnen och om de fortsätter att spela spelet regelbundet, förbättras livskvaliteten avsevärt.

  1. Social interaktion

Att besöka bingohallar eller spela på online webbplatser med chattfunktioner ger möjlighet till social interaktion med andra människor och chansen att träffa nya vänner. Genom att spela bingo och online casino regelbundet med vänner kan sociala förmågor förbättras och det ger även en känsla av värde och tillhörighet för spelaren.

  1. Belöning av prestation

Att vinna är målet med spelet och bland många ett viktigt skäl till varför människor spelar bingo. För denna bedrift kan bingospelare få utmärkelser i form av kontanter eller andra priser som markerar deras. Vinnande medför även en spännande lyckokänsla som inte är lätt att efterlikna.

Dock kan det vara på plats med en liten varning. Att spela bingo vara ganska beroendeframkallande. Detta kan medföra hälsoproblem om spelare deltar i detta spel i för långa perioder av timmar utan att ta pauser. Någon gång i veckan i en timme eller två är fullt tillräckligt för att uppnå ovannämnda hälsofördelar.

Sciencespot.net: Science Bingo


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *