Kasino och bingo med svensk spellicens

Legalt spel licensVad är en spellicens?

En spellicens är ett tillstånd för ett kommersiellt företag eller förening att få arrangera lagligt spel om pengar exempelvis kasino eller bingo på en webbplats eller i en lokal. Den som vill ha en svensk spellicens kommer att få skicka in en ansökan till lotteriinspektionen eller den myndighet som kommer att hantera spellicenser.

Stränga finansiella och juridiska krav kommer att behöva uppfyllas för att säkerställa rättvist spel och skydda spelarna. Eftersom en licens har så många olika varianter är det svårt att på förhand veta de exakta kostnaderna kan bli men enligt det förslag som presenterats kommer spelbolag att betala 18 % av överskottet i spelskatt. Alla spel om pengar som arrangeras utan licens kommer att bli olagliga.

Den som vill söka licens för spel måste redovisa sannolikheten för att vinn och återbetalningsgrad för de olika spelen, ha en ordnad ekonomi och en tydlig policy för hur problemspelare hanteras.

En överträdelse av tillståndet kan resultera i böter eller att spellicensen återkallas.

spellicensVad är en speloperatörslicens

Operativ licens är ett tillstånd som utfärdats av tillståndsgivande myndighet till ett företag som vill erbjuda någon form av vadslagning eller spel med kontantinsatser till sina kunder. Online kasino och bingo, spelbutiker och lotterier är spelformen som alla kommer att kräva en licens för att vara lagliga. De flesta europeiska länder har eller planerar att införa licens för spel om pengar. Webbsidor som erbjuder spel om pengar utan licens kommer att bli olagliga.

Om ett företag vill erbjuda hasardspel spel som en bisyssla eller som huvuddelen av sin näring behöver de ha en licens för att verksamheten ska vara laglig. De flesta länder som tillåter hasardspel har någon form av reglerande organ, såsom Gambling Commission i Storbritannien eller spillemyndigheten i Danmark och det är oftast det organ som utfärdar licenser. Utöver speloperatörslicens, finns det ofta andra licenser som måste sökas. En verksamhet som arrangerar kasinospel i lokal behöver även tillstånd för servering av alkohol. Serveringstillstånd ges till exempel av kommunens tillståndsenhet.

En speloperatörslicens är beroende av många olika faktorer, bland annat får inte personerna bakom ansökan finnas i straffregistret eller ha näringsförbud. En tillsynsmyndigheten har normalt befogenhet att avvisa en begäran om spellicens om man anser att samtliga villkor inte är uppfyllda. Alla separata tillstånd måste vara i ordning innan en spellokal kan öppna sina dörrar och börja ta emot insatser från allmänheten.

Spelskatt

En spelskatt kan beräknas på tre olika sätt

• En avgift på bruttovinsten från spelares insatser.
• Skatt på intäkterna av exempelvis lotteriförsäljning.
• Licensavgifter på enskilda spel eller automater.

Allmän spelskatt

En skatt tas ut på spelaröverskottet eller bruttovinsten definierad som intäkter av spel minus utbetalda vinster.

Spelpoolsskatt

En spelpoolsskatt utgår från att vinnarna har en andel i poolen av insatser placerade på utgången av en viss händelse. Beloppet som kan vinnas är inte känt när de gör sin insats. Skatten debiteras på bruttovinsten.

Vad är ”Compliance” (efterlevnad)

Förutom att utförda tillstånd är det tillståndsmyndighetens uppgift att tillse att licensinnehavaren efterlever de krav som ställs. Storbritannien, Förenta staterna, Danmark och andra länder där kommersiellt hasardspel är tillåtet har alla myndigheter som som ansvarar för reglering och övervakning av aktiviteter inom hasardspel och vadslagning. Kraven på att följa lagar och licensregler är stränga och minsta överträdelse kan leda till att spelbolaget förlorar sin licens.

Indragning av licens

Konsumenter som anser att en operatör bryter mot licensavtalet kan vända sig till tillståndsmyndigheten och begära att en undersökning ska inledas. Avvikelser och problem med kan även upptäckas vid slumpmässiga kontroller och revisioner, eller genom oegentligheter i rapportering. Tillståndsmyndigheten ansvarar för en rad olika speltyper, från sportspel till lotterier och spel på enarmade banditer. Varje slags spelaktivitet måste visa full överensstämmelse med lagen och rätts-, och licenskrav för att få fortsätta verksamheter och undvika höga böter och andra påföljder. Den yttersta konsekvensen av att bryta med licensreglerna är att licensen dras in. Spelbolag som verkar utan svensk spellicens är olagliga.

SpelinspektörSkydd för spelare

En spelinspektion har till uppgift att skydda konsumenter mot fusk. Bland annat innebär det att den mjukvara som används måste vara rättvis och att slumptalsgeneratorer fungerar oberoende av operatören. Online kasinon och bingosajter måste alltid verka i linje med rättsliga krav, annars kan de förlora sin licens och stängas.

Spelinspektionen ska arbeta för konsumenternas bästa genom att erbjuda vägledning och råd om spelande. I detta ingår att bekämpa spelberoende, och erbjuda information och hjälp. Klagomål som kommer in från konsumenter om bedrägeri eller oskäliga spel skall undersökas. När lagstiftning införs vilket påverkar spelindustrin är det inspektionens uppgift att säkerställa att de efterlevs.

Sverige beräknas införa spellicens under 2018.

Mer om spellicenser

Danmark: Spillemyndigheten

Storbritannien: Gambling Commission

Regeringen: Spellicensutredningen

Publicerad i Okategoriserade