Bingoon

Bingo förbättrar den kognitva förmågan hos äldre

2024-05-19
Faktaruta: bingo förbättrar den kognitva förmågan

Bingo kräver uppmärksamhet, snabbt igenkänning av siffror och hand-öga-koordination när man markerar brickorna.

För äldre individer kan regelbundet bingospel bidra till att hålla hjärnan aktiv, utmana minnesförmågan och förbättra den kognitiva funktionen, vilket kan motverka kognitiv nedgång med åldern.

Förklaring: Bingo förbättrar den kognitva förmågan

Bingo, ett populärt spel som har underhållit människor i generationer, bär på oväntade fördelar utöver ren nöjestid. För äldre individer, särskilt, har detta spel visat sig ha positiva effekter på den kognitiva förmågan.

I en tid av livet då hjärnans funktioner riskerar att försämras kan regelbunden stimulans vara avgörande, och bingo erbjuder just detta genom sina krav på uppmärksamhet, minne och hand-öga-koordination.

När en person spelar bingo måste hen snabbt identifiera och korsa av nummer, vilket utmanar hjärnan att arbeta snabbt och effektivt.

Höjd kognitiv förmåga med bingo

Bingo är en övning i snabb igenkänning och respons kan stärka viktiga neurala vägar och bromsa den kognitiva nedgången. Vidare hjälper den konstanta repetitionen av nummer till att öva upp minnesförmågan.

Dessutom, interaktionen med andra spelare och uppmärksamheten krävd för att följa med i spelet bidrar till en övergripande mental alertness.

I en värld där äldre människor ofta riskerar att bli isolerade och mindre engagerade, kan bingo erbjuda både en social och kognitiv livlina, och därigenom spelar en oväntat viktig roll i att stödja och upprätthålla mental hälsa hos äldre.

AA

Bingo är ett hälsosamt spel

Bingo, är en populär aktivitet på vårdhem och seniorboenden som har fördelar som sträcker sig långt utöver en trevlig social umgängesform. Forskare har funnit att stora bingobrickor med hög färgkontrast kan vara till stor hjälp för personer med nedsatt kognitiv förmåga och syn problem orsakade av Alzheimers sjukdom (AS) och Parkinsons sjukdom (PS).

Slutsatsen av studien är att regelbundet bingospelande förbättrar prestandan hos såväl friska som drabbade grupper och det rekommenderas därför att regelbundet bingospelande används som en insats för att förbättra den kognitiva förmågan hos framförallt den äldre delen av befolkningen.


När människor åldras förlorar de en del av känsligheten i förmågan att uppfatta kontraster. Detta gäller särskilt för personer som lider av demens.

Bingo används ofta i vårdhem och seniorboendet som en social aktivitet. Det är hög tid att uppvärdera bingospelandet från ett socialt tidsfördriv till en positiv och stimulerande aktivitet som hjälper till att hålla sinnet friskt.

Forskarna testade bingobrickor i olika storlekar, kontraster och med olika visuella svårighetsgrader för att ta reda på hur visuella perception problem påverkar kognitiva funktioner bland studiens deltagare: 19 yngre vuxna, 14 personer med trolig AS, 13 AS-matchade friska vuxna, 17 icke-dementa personer med Parkinsons sjukdom och 20 PS-matchade friska vuxna.

När studiedeltagarna spelat bingo på datorgenererade kort som var manipulerade för ljusstyrka, storlek och kontrast, kunde forskarna jämför prestanda bland de olika grupperna.

Med några kontrast- och storleksförändringar på bingobrickorna noterades förbättringar i uppfattningsförmågan. För personer med mild demens, kunde de uppnå samma nivåer som sina friska kamrater. En liten positiv förändring rapporterades för personer med mer svår demens.

Förbättrad kognition hos äldre

Forskare vid Bostons Universitet har arbetat i två decennier på projekt som tittar på visuella sensoriska problem och kognition hos personer med demens.

De har bland annat funnit att genom att en kontrast i livsmiljön samt vid matbordet gör att personer med demens som har förlorat förmågan att skilja mellan liknande färgnyanser nu kunde röra sig säkrare i sitt hem och höjde kvaliteten runt måltider vilket indirekt ledde till ökat näringsintag.

Genom att till exempel placera en svart soffa i ett vitt rum förbättras kontrasten i rummet och gör det lättare att orientera sig. Dessutom fann de att individer med demens faktiskt äter mer om de använder en vit tallrik och bestick på en mörk duk eller serveras mat som kontrasterar färgen på tallriken.

Att öka kontrasten är en relativt välkänd insats i vård av demenssjuka. Forskarna säger att dessa insatser tillåter personer med demens och/eller syn problem att leva självständigt längre, utföra dagliga uppgifter och njuta av livet, spela bingo och ägna sig åt andra kvalitetshöjande aktiviteter som att läsa böcker.

US National Library of Medicine: Bingo och alzheimers

Alzheimers.org: Bingobrickor

10 tips om bättre kognition med bingo

  1. Spela regelbundet för att ge hjärnan kontinuerlig träning, men i måttliga mängder.
  2. Utmana dig själv genom att spela flera brickor samtidigt.
  3. Använd chatten aktivt. Att multitaska mellan chatt och spel stimulerar hjärnan.
  4. Byt mellan olika bingoformat och -varianter för att hålla hjärnan flexibel.
  5. Pröva tidsbegränsade spel för att höja uppmärksamhetsnivån och reaktionstiden.
  6. Slå av auto-markering ibland för att träna minnet och uppmärksamheten ytterligare.
  7. Delta i community-event och tävlingar som ofta inkluderar extra utmaningar eller frågesporter.
  8. Spela bingospel med teman eller speciella regler för att ge ny stimulans och lärande.
  9. Försök att visualisera numren som dras för att stärka ditt visuella minne.
  10. Njut av spelet och håll en positiv inställning. En glad sinnesstämning är gynnsam för kognitiv hälsa!

Bingo för Alzheimer

Frågor och svar

Bingo är en aktivitet som kräver mentala processer som uppmärksamhet, minne och koncentration. Genom att utmana dessa kognitiva funktioner kan bingo bidra till att förbättra den kognitiva förmågan hos äldre.
Bingo kan hjälpa till att förbättra flera kognitiva funktioner, inklusive uppmärksamhet, arbetsminne, koncentration, snabbtänkande och problemlösning.
Uppmärksamhet är avgörande för att fokusera på information och filtrera bort distraherande faktorer. Genom att spela bingo måste äldre personer vara uppmärksamma på de nummer som ropas ut och snabbt markera dem på sina brickor.
Att delta i bingo innebär att komma ihåg de tidigare nummer som ropats ut och jämföra dem med de nummer som fortfarande är olåsta på brickan. Detta utmanar äldres minnesfunktion och kan hjälpa till att förbättra minneskapaciteten.
Genom att spela bingo måste äldre personer hålla fokus på numren som ropas ut samtidigt som de övervakar sina egna brickor och söker efter matchande nummer. Detta övar och förbättrar deras koncentrationsförmåga.
Bingo innebär att hitta mönster på brickorna och anpassa strategier för att maximera vinstchanserna. Detta aktiverar äldres problemlösningsförmåga och kan hjälpa dem att tänka logiskt och analytiskt.
I snabbt tempo ropas nummer ut under bingospel. Deltagarna måste snabbt bearbeta informationen och agera genom att markera matchande nummer. Detta tränar äldres snabbtänkande och reaktionsförmåga.
Ja, bingo kan också stimulera och förbättra språkförståelse, visuell bearbetning, skanning och spatial medvetenhet hos äldre.
Nej, den positiva nyheten är att det aldrig är försent att börja spela bingo online!

Redaktionen

Anna Svensson

Anna Svensson är expert på online bingo med över ett decennium av erfarenhet i branschen. Hon gör djupgående analyser om trender inom online bingo-världen.

Mer om oss

Blogg

Nyheter

Artiklar

Utgivare

Bingoon.se

[email protected]

© 2003-24

Bingoon

Ansvarsfullt spelande